Torpaqdan Bazara

‘Torpadan bazara’ Slow Food prinsiplərinə uyğun yaradılmış beynəlxalq bazarlar şəbəkəsidir. Əsas iştirakçıları kiçik istehsalçılar və qida üzrə sənətkarlardır. Onlar yalnız öz istehsal etdiklərini satır və məhsulların keyfiyyətinə şəxsən zəmanət verirlər.

‘Torpaqdan bazara’ tipli bazarların dəzgahları keyfiyyətli, təmiz və ədalətli qidalar ilə zəngin olur: məhsullar yerli, təzə və mövsümidir, ətraf mühitə və istehsalçıların işinə uyğundur, həm alıcılar, həm də satıcılar üçün ədalətli qiymətlərlə təklif olunur.

Bu bazarlar yüksək keyfiyyətli məhsul almaq, həmçinin icmalar qurmaq, mübadilə və maarifləndirmə aparmaq üçün nəzərdə tutulub.