Prezidiya, yox olma təhlükəsi olan keyfiyyətli istehsalı təmin edir, unikal regionları və ekosistemləri mühafizə edir, ənənəvi emal metodlarını bərpa edir, yerli heyvan cinsləri və bitki növlərini qoruyur.

Məhv olma riski altında olan ilk yüz məhsulu (Dad Gəmisi ilə) kataloqlaşdırdıqdan sonra mənşə sahələrini öyrənmək, istehsalçılar ilə tanış olub məhsullarını, bacarıqlarını və biliklərini tanıtmaq üçün layihə daha bir addım ataraq istehsal prosesi dünyasına qədəm qoydu. Bu şəkildə Prezidiya, əməkdaşlığa, o cümlədən istehsalat qaydalarının və məhsulların təşviq yollarının birgə müəyyən edilməsinə hazır olan kiçik miqyaslı istehsalçıları əməkdaşlığa cəlb edir. Əsas məqsəd qədim biliklərinin qorunub saxlanması, davamlı təcrübələrin təşviq edilməsiyerli sahələrin inkişaf etdirilməsidir.

İllər keçdikcə Slow Food-un Prezidiya layihəsi Slow Food-un kənd təsərrüfatı və biomüxtəliflik üzrə siyasətini tətbiq edən ən effektiv alətlərdən birinə çevrilmişdir. Hazırda dünyada 13.000 istehsalçından ibarət 600-dən çox Prezidiya mövcuddur.

Aşağıda layihə çərçivəsində Azərbaycanda qurulan Prezidiya ilə tanış ola bilərsiniz.

Ata-baba Fındığı

Ata-baba fındığı Azərbaycanın qədim fındıq sortudur. Bu ad yerli dialektdə “atadan oğula ötürülən” mənasını verir. Spesifik sortdur, ölkənin şimal hissəsində – Qafqaz dağlarının cənub yamaclarında, Qəbələ və Qax rayonları arasındakı arealda yayılmışdır. Ərazi türklər, udilər, ləzgilər və gürcülərdən ibarət etnik, mədəni müxtəlifliklə xarakterizə olunur. Dağ ətəklərinin mülayim iqlimi, su ehtiyatları Azərbaycanın kənd əhalisi üçün vacib gəlir mənbəyi olan fındıq təsərrüfatlarının […]

Ətraflı

Qafqaz Camışı

Geniş bataqlıqlar sayəsində Azərbaycanda camışçılıq qədim dövrlərdən bəri inkişaf etmiş, milli ət və süd məhsullarına olan tələbatın ödənilməsində mühüm rol oynamışdır. Əhalinin yerli su camış cinsi (Bubalus bubalis) olan Qafqaz camışını saxlamaqda güclü bilik və təcrübəsi var və bu camış növü bu gün də Azərbaycan aqrobiomüxtəliflik irsində son dərəcə dəyərlidir. Qafqazın camış populyasiyası, oxşar növ camışların cütləşdirilməsi daxil olmaqla, yerli […]

Ətraflı

Qafqaz Dağ Balı

Azərbaycanın şimal-qərb hissəsinin dağlıq və orta dağlıq ərazilərindəki mülayim iqlim şəraiti qədim dövrlərdən bəri “təknə” adlanan yabanı arıçılıq ənənələrinin inkişafına imkan verir. Təknə, arıların ağaclardakı təbii yaşayış mühitinin təkrarı olan içi boş odun parçasıdır. Əsasən yumşaq ağaclardan, ənənəvi olaraq cökə və ya qızılağacdan oyulur. Odun parçalarının ölçüləri 1-1.50 metr uzunluqda və 40-50 santimetr diametr arasında dəyişir. Arılara boşluq yaratmaq üçün […]

Ətraflı

Mədrəsə Üzümü

Mədrəsə – Azərbaycanın tarixən “Şirvan” kimi tanınan Şamaxı rayonunun Mədrəsə kəndinin adını daşıyan, yerli qırmızı üzüm sortudur. Hal-hazırda Mədrəsə üzümləri Şamaxı və İsmayıllı rayonlarının 700-800 metr yüksəklikdə yerləşən bir neçə kəndində yetişdirilir. Burada kiçik istehsalçılar, ümumiyyətlə, üzüm bağlarının bir hissəsini, əsasən öz istehlakları üçün bu növ üçün ayırırlar. Şamaxı və İsmayıllı, əsasən, dağlıq ərazilərdir. Burada ən yüksək zirvə olan Babadağın […]

Ətraflı

Yabanı Qafqaz İtburnusu

İtburnu, Girdimançay çayının allüvial düzənliyində və ölkənin şimal-şərq hissəsindəki İsmayıllı rayonunun sahil meşələrində yetişən Rosaceae ailəsində Rosa cinsinə aid çoxillik kol bitkisidir. Rosa cinsinə çoxsaylı növ daxildir: dünyada 300-dən çox növ qeydə alınmışdır ki, bunlardan 42-ə Azərbaycanda rast gəlinir. Qafqaz yabanı itburnusunun kolunun hündürlüyü 2 metrə çatır və 20-25 il davam edən ömrü boyunca xüsusi qulluq tələb etmir. Həm açıq, həm […]

Ətraflı