Haqqımızda

Böyük Qafqaz Dağlıq ərazilərində icma əsaslı dəyər zəncirinin genişləndirilməsi məqsədi ilə fəaliyyət göstərən COVCHEG layihəsi Azərbaycanda kənd təsərrüfatı və qida biomüxtəlifliyinin müəyyənləşdirilməsi və təbliğ edilməsi üçün böyük imkanlar yaradır.

Layihə kənd icmalarının iqtisadi vəziyyətinin bərpası və rifahının artırılması məqsədini daşıyır. Layihə aqro-biomüxtəlifliyin qorunması, iqtisadi inkişaf və yoxsulluğun azaldılması kimi qarşılıqlı əlaqəli məqsədlərdən ibarət inkişaf modelini təbliğ edir. Bu məqsədlər güclü idarəetmə və aqrobiomüxtəliflik məhsullarının səmərəli istifadəsi ilə əldə oluna bilər. Layihə, Şəki-Zaqatala və Dağlıq-Şirvan iqtisadi regionunda yerləşən beş pilot rayonu – Şamaxı, İsmayıllı, Qəbələ, Şəki və Qaxı əhatə edir.

Əsas məqsəd bu ərazilərdə yerli qastronomik ənənələrin və eyniliklərin mənəvi qiymətinin artırılmasına, bioloji müxtəlifliyin və mədəni irsin qorunmasına, həmçinin davamlı yaşayış imkanları potensialına töhfə verməkdir. Nəticədə, layihə benefisiarların bilik və bacarıqlarının artırılması ilə yanaşı, pilot rayonların xüsusi qida zəncirinin inkişaf modelini, həmçinin turizm məhsulları və ənənələrini hazırlayacaq. Bu modelin gələcəkdə digər regionlarda da tətbiqi nəzərdə tutulub.

Uzun müddət ərzində layihə təbii ehtiyatların və sosial mühitin vəziyyətinə müsbət təsir göstərəcək, eyni zamanda layihənin işsizlik səviyyəsinə və emiqrasiyanın sayının azalmasına, həm də ərazilərin dözümlülüyünün gücləndirilməsinə müsbət təsir edəcəyi gözlənilir.