Kür ilanbalığı

İlan balığını yalnız qışın son günlərində ovlayırlar. Əsasən, Neftçala şəhəri yaxınlığında Xəzər dənizinə tökülən Kür çayının aşağı hissəsində ovlanılır.

Tarixən yerli əhali üçün əsas yaşayış vasitəsi balıq olmuşdur. Torpağın yüksək dərəcədə şoranlığı və aşağı dərəcədə məhsuldarlığı bu regionda kənd təsərrüfatının inkişafını çətinləşdirmişdi. Buna baxmayaraq, sonrakı dövrlərdə bol su ehtiyatları heyvandarlıq üçün imkanlar yaratmışdı.

Yerli əhali üçün bu, onların individuallığının bir hissəsidir. Hətta, müxtəlif ailələri bir araya gətirən “İlan festivalı” adlı böyük şənlik də keçirilirdi. O, əsasən kabab kimi bişirilir və ya qızardılır. Bişirildikdən sonra limon şirəsi və ya turşuluq verən sous əlavə edilir.

Bu balığı yerli bazarlarda tapmaq mümkündür. Amma davamlı olmayan balıqçılıq üsullarının tətbiqi və əhali sayının artması balıq ehtiyatlarına da mənfi təsir göstərmişdir. Bu balıqların sayının azalması çayın tarazlığına və ekosisteminə əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmişdir.