Bakı zincilfərəci

Zincilfərəc və ya əncirfərəc Abşeron rayonunda yetişən əncirlərdən hazırlanan ənənəvi Bakı şirniyyatıdır. Bu əncir öz keyfiyyətinə görə adla tanınır.

Zincilfərəcin hazırlanmasında istifadə olunan əncir iyul-avqust aylarında yığılır və 4.5 saat qaynadılır. Soyudulduqdan sonra ləti qabığından ayrılır, qarışığın qatılıq dərəcəsini artırmaq, suyun həcmini azaltmaq üçün yenidən qaynadılır. Qarışığı bir az da qatı hala gətirmək məqsədilə ona bir qədər un əlavə edilir. Daha sonra isə əncirlərə ulduz anis, şüyüd toxumları, darçın və doşab (ağ tut şərbəti) əlavə edilir, bir müddət qarışdırılır. Daha sonra qarışıq soyudulur. Çox nazik bir təbəqə hazırlanır, romb və ya kvadrat şəklində kəsilir. Hissələr qablara yerləşdirilir, 2-3 gün günəş altında qurudulur. Hissələrin hər iki üzünün yaxşı quruması üçün tez-tez çevirmək lazımdır.

Xalq inancına görə, əncirdən hazırlanan bu şirniyyat immunitet sistemini, bədəni gücləndirir, ürək-damar sisteminə kömək edir.

Keçmişdə zincilfərəc, bir qayda olaraq, yaşıl nəsil tərəfindən Abşeronda yetişən əncirdən hazırlanardı. Əncir yetişdirmək üçün küləkdən qorunan və yaxşı havalandırılan, nisbətən düzəngah ərazilər daha əlverişlidir. Torpağın meyilliliyi 20%-dən çoxdursa, meyvə ağaclarını əkmək üçün verandalar tikilməlidir. Əncir payız və yaz aylarında əkilir.